Diwrnod Elmer yn Llyfrgell Bargod | Elmer Day at Bargoed Library

Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Elmer! Clwb Lego Elmer. Crefftau a gweithgareddau. Amser Stori! Y cyfan AM DDIM yn eich llyfrgell leol.

Join us for Elmer Day! Elmer Lego Club. Crafts and activities. Story Time! All FREE in your local library.

Diwrnod Elmer yn Llyfrgell Bargod | Elmer Day at Bargoed Library
25/05/2024 10:00 AM
https://www.caerphilly.gov.uk/services/libraries/library-locations-and-opening-times/bargoed-library.aspx
Bargoed Library
Hanbury Road
Bargoed CF81 8QR
United Kingdom